Osobní údaje a cookies

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je RE IN, s. r. o., IČ 481 09 339, se sídlem Náměstí obětí nacismu 646, 391 43, Mladá Vožice , Česká republika(dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Náměstí obětí nacismu 646, 391 43, Mladá Vožice, Česká republika
  telefon: +420 773 064 479
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky, poptávky či návštěvy webu.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy (telefonní číslo, cookies, popřípadě jméno a příjemní).

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  •oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení, newsletterů a telefonické kontaktování s nabídkami služeb a produktů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce mohou být

vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (telefonní číslo), poskytnutí osobních údajů je může být nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů v některých případech není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
•zasílání obchodních a činění dalších marketingových aktivit na základě oprávněného zájmu správce (sdělování nabídky zboží a služeb prostřednictvím emailu, telefonu, internetového prohlížeče).

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů ( nejdéle po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, účetní firmy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek, a další služby v souvislosti s provozováním webu.
 • zajišťující marketingové a analytické služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé marketingových a analytických služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky, poptávky či dotazu z internetového objednávkového formuláře, nebo poptávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Tyto stránky využívají cookies. Pokud s tímto oprávněným zájmem provozovatele nesouhlasíte, můžete jejich sběr omezit či zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud tak neučiníte a budete tyto stránky užívat, souhlasíte se sběrem cookies.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
  Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26.3.2024.

Cookies

I. Cookies

 1. Tato webová stránka používá cookies. Používáme technologie, jako jsou soubory cookie, abychom mohli přizpůsobovat obsah a reklamy, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat provoz na webu. Informace o vašem používání webu také sdílíme se společností Google a Seznam. Pokračováním v používání tohoto webu souhlasíte s použitím souborů cookie. Pro vypnutí některých typů cookies můžete změnit nastavení svého internetového prohlížeče.
 2. Cookie jsou malým textovým souborem, který vámi navštívená internetová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.
 3. Soubory cookie se běžně používají proto, aby internetové stránky mohly fungovat, nebo aby fungovaly efektivněji. Cookie také poskytují informace o chování návštěvníků webu. Pomáhají i u perzonalizace obsahu reklam a jejich správnému zacílení.
  4. Zákon uvádí, že můžeme ukládat cookies na vašem zařízení, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz této stránky. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme vaše povolení.
 4. Tato stránka používá různé typy cookies. Některé cookies jsou umístěny službami třetích stran, které se objevují na našich stránkách.
 5. Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas prostřednictvím nastavení svého internetového prohlížeče.
 6. Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:
  -technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek,
  -soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování chování zákazníka na webu.

II. Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče

 1. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu.
 2. Zakázání cookies může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek, nebo snížení uživatelského dojmu.
 3. Použití cookies je možné omezit nebo zakázat v nastavení internetového prohlížeče:
  -Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
  -Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies
  -Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
  -Internet Explorer a Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
  -Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=cs_CZ
 4.  

© COPYRIGHT 2024 RE In, s. r. o. – WEB VYTVOŘILA LUCIE BOHÁČOVÁ – VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA